M.Cevat Karabulut (Yazı İşleri Müdürlüğü)

Görev ve Yetkileri

Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kurulunun 29/11/2006 tarih ve 2006/9809 sayılı kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı nüshasında yayınlanan Belediye Meclisinin 04/10/2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
1- Belediyenin çalışma düzeni içerisinde gerek halkın isteklerini gerekse üst makamların emirlerini yerine getirmek üzere evrakları ilgili birimlere iletmek. 
2- Belediyenin genel evrak ve iletişim hizmetlerini yürütmek. 
3- Belediye Başkanlığının çeşitli nedenlerle gerek duyduğu doküman ve bilgilerin ilgili müdürlükten alınmasını veya  ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.
4- Belediye Başkanlığının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
5- Belediyede görev yapan personelin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi ve motivasyonunun artırılması adına iletişim, halkla ilişkiler, takım çalışması, diksiyon ve güzel konuşma vb. konularda eğitim seminerleri düzenlemek.